SK Tichá | | FAČR

Novelizace Disciplinárního řádu od 1. 7. 2024

FAČR by tímto ráda informovala o novelizaci Disciplinárního řádu FAČR, kterou přijal Výkonný výbor FAČR dne 12. 6. 2024 s účinností od 1. 7. 2024.

Změny Disciplinárního řádu se týkají především:

 • Zavedení nových disciplinárních přečinů - § 64a Nedovolené sázení, § 69d Porušení evidenčního a registračního řádu FAČR, § 69e Porušení Klubového licenčního řádu;
 • Zavedení možnosti uložit disciplinární trest pod sazbou případně upustit od potrestání u spolupracujícího pachatele u vyjmenovaných disciplinárních přečinů - § 17 odst. 2 - nová možnost může podpořit snahu spolupracovat s disciplinárním orgánem i ze strany osob zapojených do páchání disciplinárních přečinů;
 • rozšíření uloženého trestu zákazu činnosti na všechny funkce u daného družstva - § 26;
 • Doplnění zákazu účasti na veškerých aktivitách spojených s činností FAČR o demonstrativní výčet činností, které jsou tímto disciplinárním trestem zakázány - § 28 odst. 1;
 • Disciplinární přečiny pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování a pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám je nově možné spáchat i prostřednictvím sociálních sítí a dalších veřejných sdělovacích prostředků - § 44 a 45 - tato změna souvisí s aktivitou FAČR v projektu „Přes čáru“ a snahou o větší kultivaci fotbalového prostředí;
 • Upřesnění pravidla pro trestání za disciplinární přečin vyloučení pro druhé napomenutí, tak aby byla v amatérských soutěžích zachována jednota trestu po dobu soutěžního ročníku - § 46;
 • Zvýšení sazeb za spáchání některých disciplinárních přečinů - tato změna souvisí s aktivitou FAČR v projektu „Přes čáru“ a snahou o větší kultivaci fotbalového prostředí;
 • změna názvu disciplinárního přečinu narušení regulérnosti soutěže na match fixing – provedení rozhodnutí VV ze dne 5. 9. 2023 po vzoru vyspělých asociací, FIFA i UEFA, které mají match fixing taktéž jako samostatnou skutkovou podstatu. Současně se rozhodování o tomto disciplinárním přečinu vkládá do působnosti Etické komise, neboť i doposud tomu tak bylo a veškerá řízení si Etická komise odnímala a projednávala podle § 76 DŘ;
 • Změny disciplinárního přečinu „neoprávněné nastoupení v utkání“ na „neoprávněný start v utkání“ - § 50;
 • Úpravy disciplinárního přečinu „veřejné hanobení, diskriminace a ponížení“ - § 54;
 • Zjednodušení úpravy pravidel, které umožnují distanční jednání disciplinárního orgánu - § 92;
 • Zavedení možnosti zakázat předběžným opatřením činnost v případě podezření ze spáchání disciplinárního přečinu match-fixingu, úplatkářství a nedovoleného sázení, aniž by bylo vedeno trestní stíhání pro týž skutek - § 94 odst. 2;
 • Zavedení institutu anonymního svědka - § 97 odst. 2 a 3;
 • Zrušení § 119a, který dával Výkonnému výboru oprávnění rozhodnout o amnestii.
Celý článek ZDE.


Aktuální články

Výkonný výbor přijal novelizaci sazebníku Řádu rozhodčích a delegátů

V návaznosti na usnesení Valné hromady FAČR týkající se rozdělení členských příspěvků přijal Výkonný výbor FAČR dne 17. 7. 2024...

NAPSALI O NÁS | Nový ročník MOL Cupu odstartují současně dvě sobotní utkání

Nová sezóna je tady! Už tento víkend se odehrají úvodní zápasy 1. předkola letošního MOL Cupu. Nový ročník odstartují současně dvě...

Klub: Poděkování Pekárně Tichá

Touto cestou děkujeme PEKÁRNĚ TICHÁ za sponzorskou pomoc při nátěru zábradlí a konstrukcí branek v našem areálu.